1899 yılında Aydın’da doğan Adnan Menderes’in babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Tevfika Hanım’dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Menderes anneannesinin yanında büyümüştür.

Hukuk eğitimi alan Adnan Menderes; 1931’de Aydın milletvekili seçilmiş, 1945’e kadar TBMM’de komisyon raportörlüğü yapmış, 1946’da Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almıştır. 1950-1960 yılları arasındaki on senelik Demokrat Parti iktidarının tek başbakanı oluşuyla döneme imzasını atmıştır. Bu dönemde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde gelişmeler olmuştur. Sanayileşme ve şehirleşme hareketi ivme kazanmış; ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık canlanmıştır. Köye makine ulaşmış, traktör sayısı 1950 senesinde 16 bin iken, 1955’te 40 bini aşmıştır. Çok partili yaşama geçilmesi, köy enstitülerinin kaldırılması ve yeni üniversitelerin açılması, toplu öğretim anlayışının ikinci devrede de hâkim olması, yabancı dil eğitimi saatlerinin artırılması gibi adımlar Menderes’in döneminde atılmıştır. Keza, ekonomik alanda ilerleme için devletçilikte değişkenlik ilkesine yer verilmiş ve ekonomik reformlar gerçekleştirilmiştir.

27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbeyle iktidarına son verilen hükümetin başbakanı, Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divanınca 1961’de idama mahkûm edilmiştir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1990 yılında çıkardığı yasayla Adnan Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibarları iade edilmiştir. 1992 yılında Aydın’da temeli atılan üniversite de Merhum Başbakan’a ithafen Adnan Menderes Üniversitesi adıyla kurulmuştur.

  • Yakın Lokasyonlar
Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Çerçeveli Paylaş
Çerçevesiz Paylaş
Buraları da Gez !
Rotanıza bu lokasyonları da ekleyin...
Kayıtlı E-Posta Adresinizi Giriniz